Hakukoneoptimointi (SEO)

Hakukoneoptimointi, eli Search Engine Optimization (SEO) tarkoittaa verkkosivuilla ja niiden ulkopuolella tehtäviä muutoksia, joiden ansiosta verkkopalvelu löytyy paremmin hakukoneiden orgaanisista (ilmaisista) tuloksista.

Järjestelmällisesti tehtynä hakukoneoptimointi on verkossa toimivan yrityksen tuottavimpia sijoituksia pitkällä tähtäimellä.

1. Hakukoneoptimointi kasvattaa brändin tunnettavuutta.

2. Tuo sivuillesi enemmän ostavia asiakkaita.

3. Tulokset ovat pitkäkestoisia ja liikenne käytännössä ilmaista.

Hakukoneoptimoinnilla voit ohjata maksutonta liikennettä verkkosivuillesi Google-, Bing-, Yandex-, Baidoo- ja muista hakukoneista. Tämä tekee siitä kustannustehokkaimman vaihtoehdon edistää myyntiä sekä yrityksen tunnettavuutta verkossa, jonka takia se tulisikin olla osana kattavaa digimarkkinointistrategiaa.

Miten hakukoneoptimoinnit tehdään?

Hakukoneoptimoinnissa hyödyt tulevat usein esiin vasta pidemmän ajan kuluessa, joka on suunnitelmallisen markkinointityön tulos. Kyseessä ei ole siis taikatemppu tai kikka, jonka avulla huijattaisiin asiakkaita tai edes hakukoneita. Tämän takia kannattaa myös suhtautua erittäin varauksella esimerkiksi lupauksiin ensimmäisen sivun sijoituksista tai tuhansista uusista asiakkaista.

Verkkosivun hakukoneoptimointia tehdään sekä omien sivujen sisäisesti että ulkoisesti, jonka lisäksi siihen vaikuttavat useat erilaiset käytettävyyteen ja toimivuuteen vaikuttavat tekijät. Nämä yhdessä tekevät verkkosivusta hakukoneiden ja asiakkaiden silmissä luotettavan, jonka seurauksena tulevat myös entistä paremmat sijoitukset hakutuloksissa.

Tärkeimmät hakukonenäkyvyyteen vaikuttavat tekijät lyhyesti:

1. Sivujen sisäinen (On-site) SEO-optimointi

Verkkosivujen sisäinen hakukoneoptimointi on yleensä ensimmäinen asia, johon optimointiprosessissa usein keskitytään. Sivujen sisäisellä optimoinnilla tarkoitetaan muun muassa sisällön ja sivun otsikoiden muokkaamista hakukoneille ymmärrettävään muotoon, asiakkaita ymmärtäen. Kyseessä ei ole siis valittujen avainsanojen ripottelu joka paikkaan, vaan prosessi, jossa sisällöstä tehdään mahdollisimman helposti ymmärrettävä, kattava ja ainutlaatuinen kokemus.

Title-elementti (sivun otsikko)

Hakukoneoptimoinnissa tarkastetaan sivujen title-elementit, jolla tarkoitetaan Google-hakutuloksissa näkyvää linkkiä, eli sivun otsikkoa. Tällä on luonnollisesti suuri merkitys siihen, että klikataanko hakutulosta kuten myös itse hakusijoituksiin. Tämän elementin tulisi aina sisältää valittu avainsana oikeassa muodossa.

Meta-description (meta-kuvaus)

Sivun otsikon alla näkyvä meta-kuvaus ei niinkään vaikuta itse hakusijoituksiin, toisaalta sillä on erittäin suuri merkitys klikkiprosenttiin. Jos asiakas näkee tässä kuvauksessa mainintoja etsimistään asioista, niin hän myös päätyy palveluusi todennäköisemmin. Meta-kuvaukset ovat lisäksi loistava paikka iskevälle toimintakehotukselle.

Otsikointi

Otsikot ovat sisällön optimoinnin kannalta se tärkein asia. Niissä tulee kiinnittää huomiota valittujen avainsanojen oikeanlaiseen käyttöön, mutta varmistaen, että sisältö pysyy luonnollisena. Parhaimmillaan pelkkä otsikoinnin testaus voi parantaa sekä konversioiden määrää että sijoituksiasi hakutuloksissa. Varmista siis, että sivun ensimmäinen otsikko sisältää valitsemasi avainsanan ja kuvaa sisältöä parhaalla mahdollisella tavalla.

Leipäteksti (uniikki sisältö, taustatyö, avainsanat)

Laadukas leipäteksti on hyvän hakukonenäkyvyyden edellytys. Tällä tarkoitetaan, että siihen on lisätty valitut avainsanat sekä niiden variaatiot. Tämän lisäksi tekstin täytyy olla sisällöltään riittävän kattavaa, uniikkia ja laadukasta. Todellisuudessa se tarkoittaa riittävän taustatyöntekemistä ja hyvää kirjoitusasua. Leipätekstin optimoinnin tarpeen tarkastat helposti kysymyksellä: Antaako tarjoamasi sisältö parhaan vastauksen valittuun avainsanaan? Jos ei, niin älä odota ensimmäistä sijoitusta.

Muotoilut ja asettelu

Sisällön muotoilu ja asettelu vaikuttaa ihan oikeasti käytettävyyteen ja sen takia siihen kannattaa käyttää myös aikaa. Suurella määrällä tylsää tekstiä on mahdollista päästä edelleenkin pitkälle hakusijoituksissa, mutta se ei ole asiakkaillesi paras. Tekstisisällön tulee olla paitsi kattavaa, myös hauskaa lukea. Tarkasta siis, että kappaleet on jaettu järkeviksi ja ytimekkäiksi sekä lihavointia, kursivointia tai muita muotoiluja käytetään aina tilanteen vaatiessa.

2. Tekninen verkkosivujen optimointi

Google, Bing, Yahoo, Aol ja muutkin hakukoneet arvostavat asiakkaidesi tavoin toimivia verkkopalveluita. Tämän takia kärkisijoituksia ajatellen, myös tekniset asiat täytyy olla kunnossa. Näillä tarkoitetaan sivuston ja yksittäisten sivujen nopeutta, navigointia, käyttäjäystävällisyyttä ja esimerkiksi mobiiliyhteensopivuutta. Teknisessä optimoinnissa karsitaan myös toimimattomat tai väärinohjaavat linkit, tarkastetaan kielitunnisteet ja varmistetaan, että hakukoneiden robotit pääsevät selaamaan verkkosivuja esteettä.

URL-osoitteiden muokkaaminen hakukoneystävälliseksi

URL-osoitteella on huomattavasti vaikutusta hakukonenäkyvyyttä ajatellen. Hyvä URL-osoite sisältää aina valitun avainsanan sekä on mahdollisimman lyhyt ja selkeä. Myös Google on tunnustanut, että 3-5 ensimmäistä sanaa URL-osoitteessa vaikuttavat merkittävästi näkyvyyteen. Tästä syystä esimerkiksi tämän sivun URL-osoite on ”samulimakela.com/hakukoneoptimointi” eikä ”samulimakela.com/tuote/artikkeli23;4%/hakukoneet/optimointi”.

Sivun nopeus

Sivun nopeus vaikuttaa hakukonenäkyvyyteen teknisistä asioista kaikista eniten, sillä käyttäjät rakastavat nopeita sivuja. Sivuston nopeuteen voidaan vaikuttaa esimerkiksi valitsemalla palvelin hyvältä paikalta ja riittävän nopealla kaistalla. Lisäksi sivun latausaikoja voi lyhentää pakkaamalla kuvat pienemmiksi. Jos sivun latautuminen kestää ikinä yli neljä sekuntia, niin on toimenpiteille akuutti tarve.

Yhteensopivuus

Nykyisin on hyvin tavallista, että jopa suurin osa verkkoliikenteestä on mobiilikäyttäjiä. Tästä syystä sivuston responsiivisuus ja helppo käytettävyys on tärkeää tehdä mahdolliseksi laitteen koosta huolimatta. Tämä on vaikuttanut myös itse hakukonesijoituksiin vuoden 2015 huhtikuusta lähtien. Mobiiliyhteensopivalla verkkosivulla myyt enemmän sekä pienennät välitöntä poistumisprosenttia.

Navigointi

Navigoinnilla on merkitystä niin käytettävyyteen kuin myös hakukonenäkyvyyteen. Sitä voidaan parantaa oikeanlaisella sisäisellä linkityksellä, jonka avulla oleellinen tieto on aina saatavilla. Tämän merkitys korostuu varsinkin ensimmäisissä kappeleista, joista käyttäjät usein etsivät nopeita vastauksia. Linkityksen avulla voit myös kasvattaa yksittäisten sivujen luotettavuutta, jolla on usein vaikutusta sijoituksiin hakukoneissa.

3. Sivujen ulkopuolella tapahtuva (Off-site) hakukoneoptimointi

Kolmas hakukoneoptimoinnin steppi on sivujen ulkopuolella tapahtuva SEO-optimointi. Tällä tarkoitetaan verkkopreesensiä palvelusi ulkopuolella, sosiaalisen median hyödyntämistä ja linkkiprofiilin optimointia. Ulkoisen optimoinnin avulla verkkosivusi saa enemmän luotettavuutta asiakkaiden silmissä sekä hakukoneet löytävät sivusi paremmin sille johtavien uusien linkkien ansiosta.

Linkkiprofiili

Sivulle johtavat ulkoiset linkit, eli verkkosivun linkkiprofiili kasvattaa tai heikentää palvelun luotettavuutta hakukoneiden silmissä. Siinä missä yhdellä hyvällä linkillä sijoitukset voivat nousta merkittävästi, muutama huono linkki voi pilata ne. Tästä syystä sivustolle johtavat linkit tulisivat aina olla ainoastaan laadukkailta sivustoilta, jotka liittyvät oleellisesti tarjoamaasi sisältöön.

Vieraskirjoitukset

Yksi tyypillinen sivujen ulkopuolella tapahtuva hakukoneoptimointi on vieraskirjoitukset ja maininnat. Usein on mahdollista, että esimerkiksi suosittu blogi tai vaikkapa uutissivusto sijoittuu huomattavasti paremmille sijoituksille halutulla avainsanalla. Tästä syystä erilainen yhteistyö ja näkyvyys ovat merkittävässä roolissa hyvää hakukonenäkyvyyttä ajatellen.

Yhteistyökumppanit

Erilaisten yhteistyökumppaneiden avulla on mahdollisuus saada arvokkaita linkkejä ja siten enemmän liikennettä. Näitä mahdollisuuksia on lähes rajattomasti hyvälle yritykselle tai verkkosivulle. Joskus voit saada arvokkaan linkin vaikkapa valmistajan sivuilta, kun toisessa tapauksessa esimerkiksi sponsoroimasi henkilö voi välittää tarjoamaasi sisältöä eteenpäin.

Hakukoneoptimointi on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä työtä.

Hakukoneoptimoinnin onnistuminen koostuu siis useista tekijöistä ja tulokset tulee ajan myötä. Tästä syystä on erityisen tärkeää, että ymmärretään mitä oikeasti tehdään jo ennen projektin aloittamista.

1. SEO-strategia ja avainsanasuunnitelma

Strategian ja avainsanasuunnitelman ansiosta voimme tehdä tarkkoja ennusteita kuinka muutokset tulevat ajan myötä todellisuudessa vaikuttamaan. Siinä teemme tavoitteet, kartoitamme hakutermit joilla ostavat asiakkaat löytävät palveluusi, suunnittelemme sivuston rakenteen optimaaliseksi ja arvioimme tarvittavat toimenpiteet.

2. Tekninen hakukoneoptimointi

Optimointi on turhaa, jos perusasiat eivät ole kunnossa. Tästä syystä tekninen hakukoneoptimointi tehdään aina ennen sen suurempaa sisällön muokkaamista tai muita toimenpiteitä. Teknisessä optimoinnissa käymme läpi sivun navigoinnin, URL-osoitteet, kategoriajaot, sivuston nopeuden ja muut käytettävyyteen vaikuttavat tekijät.

3. Sisällön optimointi ja linkitys

Sisällön muokkaaminen tulee aina olemaan merkittävä osa hakukoneoptimointia. Useissa tapauksissa tämä tarkoittaa muun muassa kategoriatekstien lisäämistä, tuotekuvausten optimointia tai olemassa olevien sisältöjen muokkaamista paremmiksi. Sisällön muokkauksen yhteydessä myös sisäinen linkitys tarkistetaan.

4. Linkkiprofiilin kehittäminen

Hyvä linkkiprofiili ei ole asia, jonka voisi tehdä muutamalla toimenpiteellä. Sen kehittäminen on jatkuva toimenpide, jossa korostuvat yhteistyö erilaisten kumppanien kanssa sekä aktiivisuus omalla alalla. Jatkuvan linkkien rakentamisen ansiosta varmistat kilpailijoitasi paremmat sijoitukset nyt ja tulevaisuudessa.

5. Raportointi

Digimarkkinointi ei ole onnistunut ennen kuin tulokset voidaan näyttää paperilla, ja näin on myös hakukoneoptimoinnin kohdalla. Meiltä onnistuu tulosten raportointi sovitulla tavalla, joka voidaan tehdä esimerkiksi viikoittain, kuukausittain tai vaikkapa kolmen kuukauden väliajoin. Raportoinnin ansiosta tiedät aina: miten sijoitut valituilla avainsanoilla, kuinka paljon kävijöitä niiden kautta tulee, miten klikkausprosentit ovat muuttuneet ja mistä kävijät tulevat. Lisäksi vertailemme jatkuvasti hakukonenäkyvyyttäsi kilpailijoihisi.

Jos etsi ”tee se itse” ratkaisuja hakukoneoptimointiin (SEO), niin helppolukuinen ja selkeä hakukoneoptimointiopas tarjoaa keinoja nostaa verkkosivun sijoitusta Googlessa.

Toimenpiteet ja hinta riippuvat tavoitteistasi.

Yksikään projekti ei ole sama, ikinä. Sen takia myös hakukoneoptimointia olisi melko typerää myydä kiinteällä kuukausihinnalla. Optimoinnin hinta määräytyy puhtaasti tavoitteiden ja sivuston koon perusteella. Jos olet kiinnostunut verkkonäkyvyyden parantamisesta hakukoneissa, voit olla suoraan minuun yhteydessä ja teemme ilmaisen hinta-arvion sivuston optimoinnista.
Hintaan vaikuttavat muun muassa seuraavat tekijät:

  • Verkkosivun laajuus
  • Kilpailun määrä
  • Tavoitteet
  • Nykyinen tilanne

Hakukoneoptimointi kannattaa, kaikille.

Ei ole käytännössä olemassa verkkopalvelua tai sivustoa, jonka hakukoneoptimointi ei kannattaisi. Jos et löydy hakukoneista oikeilla termeillä, niin sivustoasi ei käytännössä ole olemassa.

Hakukoneoptimointi on siis sijoitus tulevaan. Sen tulokset eivät näy hakusanamainonnan tapaan välittömästi, mutta ajankanssa voit tehdä merkittäviä säästöjä jo pelkästään klikkien osalta.